dilluns, 20 de maig de 2013

L'escapada al final de l'espiral financera


El principal obstacle per la represa de l'economia és la restricció del crèdit, que ja fa anys que s'allarga, a pesar de totes les ajudes al sector financer, principal responsable de la situació en què ens trobem. En aquest reportatge hem constatat de nou els problemes de les empreses per finançar els seus projectes o la seva activitat normal. Però també hem comprovat que les mateixes empreses tenen problemes per complir els seus compromisos quan obtenen finançament, a causa de la pròpia caiguda econòmica. Ens trobem doncs en una espiral de caiguda que, segons la visió dominant, s'aturarà amb el retorn de la confiança. No obstant, he volgut incloure veus que ja aposten per transformar el sistema financer, assajar alternatives per fugir del poder creixent dels bancs.