Llibreria El Diluvio


Dan Ariely acaba de publicar aquest llibre sobre les mentides i el comportament deshonest. Com a economista de la conducta, Ariely ha fet una sèrie d'experiments en els que ha comprovat com la immensa majoria de les persones menteixen per aconseguir més diners o roben directament si s'els dóna l'oportunitat. O sigui, que la corrupció és un problema de tots i que cal advertir continuadament en contra per evitar que la vida es converteixi en un campi qui pugui.
L'últim llibre de Niall Ferguson, l'historiador britànic especialitzat en economia i finances. És brillant i també polèmic perquè defensa tesis molt liberals, fins el punt d'arribar a justificar Pinochet. Però la seva informació és molt bona i val la pena superar els prejudicis que un pugui tenir. Aquí ens presenta una visió de l'antagonisme entre Occident i la resta del món.Perfecte complement a la versió de Ferguson de la història és la de Josep Fontana. No va curt d'informació precisament aquest llibre d'història contemporània des de la II Guerra Mundial fins els nostres dies. Fontana es troba en plena forma, com ho demostra en conferències i entrevistes.  
Tristram Stuart ha investigat el tema del malbaratament d'aliments en profunditat i ha arribat a composar aquest gran fresc de la realitat de l'economia alimentària mundial des d'un punt de vista independents i molt crític. En Tristram ha fet de freegan, és a dir, ha recollit aliments de contenidors per menjar-los ell o compartir-los amb altres persones.