dilluns, 30 de març de 2009

Controlem la nostra vida?

He tingut la sort de conèixer Robin Hogarth, una autoritat mundial en psicologia econòmica que forma part del personal de recerca de l'Icrea i té despatx a la facultat de la Pompeu Fabra. Hogarth forma part del cos de professors de la Universitat de Chicago que han desenvolupat l'economia de la conducta els últims 30 anys i que ara veuen com el seu treball es popularitza.
Barack Obama i David Cameron segueixen els seus consells per afinar el seu missatge econòmic, però ja és hora que els ciutadans de peu tinguin també accés a unes reflexions que els tornin el govern sobre les seves vides.
Hogarth i els seus col.legues afirmen que les persones anhelen tenir control sobre la pròpia vida i durant algunes èpoques, quan les coses van bé, els pot semblar que és així, però no ho és.
La tesi del llibre és que cal ser conscients dels límits a la nostra voluntat i aprofitar les oportunitat que es presenten, "ballar amb l'atzar" com diu el títol.
Al capítol final hi ha un interessantíssim resum de treballs sobre el tema de la felicitat que inclou trapelleries científiques, com aquella enquesta sobre la felicitat que els participants havien de fotocopiar prèviament. En alguns casos s'els va posar una moneda "perduda" a la fotocopiadora i els que la trobaven reflectien al test una visió més optimista de la vida. El llibre es publicarà properament a la Gran Bretanya i els Estats Units.