dijous, 22 de novembre de 2012

Economia intel.ligent


Les millores tecnològiques són fascinants i més si suposen una major eficiència en l'ús dels recursos. Utilitzades de forma intel.ligent poden ajudar a fer grans passes endavant, en l'emancipació de les feines més pesades i avorrides, en un és selectiu més contingut de materials en el creixement econòmic, en una gestió més eficient i ecològica. Més enllà, podran servir per construir eines comunitàries com les que va imaginar Jeremy Rifkin amb les smartgrids, les xarxes intel.ligents que poden connectar edificis productors d'energia elèctrica per intercanviar fluxes en funció d'oferta i demanda. Tota una revolució que tindria grans conseqüències en unes economies que ara tenen poques grans empreses de l'energia que condicionen bona part dels interessos col.lectius.