dijous, 22 de desembre de 2011


Alemanya ha agafat la paella pel mànec en les últimes setmanes de la crisi de l'euro i era un moment ideal per anar-hi i comprovar quin és el punt de vista que tenen sobre l'economia i les finances. No es tractava de repassar la política del govern, sino de copsar el consens majoritari sobre aquests temes entre la gent de l'economia i la població. Ho hem aconseguit en part amb entrevistes a economistes ortodoxos i visitant indrets clau, com el Bundesbank i el BCE. però també hem pogut reflectir visions alternatives que sorgeixen de la pròpia Alemanya i adverteixen molt seriosament dels desequilibris acumulats els últims anys a favor del país més gran de la Unió, que s'estaria beneficiant de forma excessiva de l'euro.