dijous, 24 de març de 2011

Economia en xarxa


Més enllà de les xarxes socials, l'economia s'està transformant cap a una organització més horitzontal entre els consumidors i ciutadans, entre les petites empreses i dins de les organitzacions més grans. Les noves tecnologies fan més transparent el mèrit de cadascú i les persones, especialment els més joves, posen en qüestió la jerarquia tradicional. En José Cabrera és un consultor empresarial que prové del món de la informàtica que ha reflexionat sobre el tema i ha creat el concepte de "redarquia", el poder en xarxa, que m'ha semblat molt interessant de compartir.