dijous, 27 de maig de 2010


No havia tractat mai el tema de la sanitat periodísticament i m'he quedat embadalit amb l'enorme importància econòmica que té. Implica tota la població, ocupa milers de professionals de moltes categories diferents, dóna vida a sectors com el farmacèutic o el de la tecnologia sanitària i és objecte de posicions polítiques confrontades. Un territori atractiu per tornar a fer incursions més aprofondides en el futur.

1 comentari:

elnaufragoidiota ha dit...

Molt interesant el reportatge, per imperatius de temps no pot aprofondir en certs aspectes, això es clar, pero toca aspectes importants de la questió, sobre tot un que sovint passen interesadament per alt els seguidors de les mesures neoliberals, i es la vesant de benefici econòmic que suposa per un país el manteniment de la salut de la seva població, amb aquest exercici de negligir aquest punt, se consegueix que s'acabi veient la salut com un tema individual i no poblacional i, com diuen aquells neoliberals, es pot incloure en el apartat de sector improductiu.